Dlaczego powstała ta strona ...

W maju 2007 r. Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" z Poznania zorganizowała konferencję naukową z okazji 25-lecia powstania niezależnych rozgłośni radiowych.

Udział wzięły osoby z różnych miast Polski. Dwa dni prezentacji wyłoniło zupełnie nowy obraz tamtych działań. Okazało się, że Radio Solidarność to nie tylko Warszawa i p. Romaszewski.

Radio Solidarność to liczne niezależne grupy działające w różnych miastach Polski.

To bogactwo techniki:

  • megafony na dachach czy latarniach
  • włączanie się w sieć więziennych radiowęzłów
  • nadawanie na falach krótkich
  • nadawanie w zakresie UKF
  • wchodzenie na fonię TV (od niskich kanałów do zakresu UHF)
  • czy wreszcie wchodzenie na wizję TV

Ale to także bogactwo ludzi, postaw, charakterów, podejść.

Od ludzi "w oficerkach" (z kontrwywiadem itp.) do ludzi "w kapciach".

Grupy sformalizowane i spontaniczne. Grupy z przysięgą i grupy z uśmiechem.

I chwała Szkole, że mogliśmy się z tym bogactwem zapoznać.

To ośmieliło nas do podzielenia się także swoimi wspomnieniami.

Stąd pomysł tej strony.